Write an e-mail to: contact@paulcrow.eu

Write message on Facebook

or use a contact form below:


Napisz maila na adres: contact@paulcrow.eu

Napisz wiadomość na Facebooku

albo skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej:

 

  Name (required) \ Imię (wymagane)

  E-mail address(required) \ Adres E-mail (wymagany)

  Subject \ Temat

  Content\ Wiadomość

  Read the privacy policy of the paulcrow.eu website. The data controller is a Company Wroński Art & Business Paweł Wroński, with whom you can contact by e-mail at contact@paulcrow.eu.Your personal data will be processed in order to answer you (Article 6 (1) (f) of the GDPR). You can exercise the right to request access to your personal data, rectification, objection, deletion, restriction of their processing and data transfer.


  Zapoznaj się z polityką prywatności strony paulcrow.eu. Administratorem danych jest Firma Wroński Art & Business Paweł Wroński, z którym możesz się skontaktować mailowo contact@paulcrow.eu.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia Tobie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz skorzystać z prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zgłoszenia sprzeciwu, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

   

  Pin It on Pinterest